Nieuws

Uitnodiging voor de hoofdtentoonstelling van de Koreaanse
Keramiek Biënnale 2021.

 

Sinds de World Ceramic Expo in 2011 behoort de Koreaanse Keramiek Biënnale tot de meest
gevestigde culturele organisaties in Azië. Zij beschikken over een royaal museumcomplex in Icheon
met uitstekende outillage en satelliet museumcomplexen in Gwangju en Yeoju. Naast een regulier
programma organiseren zij om het jaar een grootschalige keramiek Biënnale.
Op uitnodiging van deze Koreaanse Keramiek Biënnale organiseert Sundaymorning@ekwc, het
Europees Keramisch Werkcentrum een presentatie van 60 Nederlandse kunstenaars tijdens de
Biënnale in Icheon. De tentoonstelling vindt plaats van 1 oktober tot en met 28 November 2021.
Bijgaand tref je een informatiesheet aan over de Biennale, inclusief een facility report.
Zoals wellicht bekend is, heeft een groot aantal Nederlandse kunstenaars een beduidende invloed op
de ontwikkeling van keramiek in kunst en toegepaste kunst in internationaal perspectief. Zonder
keramiek traditie zoals in de Aziatische landen heeft Nederland goede kunstenaars die met keramiek
werken. Dat willen we laten zien. Een groot aantal van de geselecteerde kunstenaars is betrokken
geweest bij het Keramisch Werkcentrum, bijvoorbeeld als oprichter zoals Jan van der Vaart of als
deelnemer.
De tentoonstelling zou niet compleet zijn zonder jouw werk.
Graag zouden wij het werk: 2017-2 willen laten zien in de hoofdtentoonstelling van de Koreaanse
Keramiek Biënnale 2021.